Om Oss

Om oss

HSM er en seriøs aktør som leverer tjenester til mekanisk industri med hovedvekt på offshorebransjen. Vi har også mange kunder innen andre sektorer som havbruk, landbasert industri, landbruk, forsvar, forskning og utvikling.
Vårt hovedområde er maskinering og de tjenester som faller innunder dette feltet. Vi har gode lokale samarbeidspartnere og kan derfor levere komplette pakker som inneholder alt fra design, skjæring, sveising, testing, overflatebehandling, trykktesting, oppmåling og montering.
HSM leverer også med ønsket dokumentasjon både på utført arbeid og sertifikater på material og evt materialtesting som kreves. Vi har vært i stadig vekst og er pr i dag over 21 ansatte fordelt på 18 CNC operatører og 3 i administrasjonen.

Vår historie

HSM ble startet av grundere fra Strandalandet sammen med Norse Oilfield Services i 2007 som en avdeling av Norse Oilfield Services (i dag kjent som Tuboscope Machining Services). Årsaken til dette var at Norse i den tid ønsket å satse på større maskinering og lisensiert gjenging som var kjerneområdet deres. Småmaskinene de da hadde ble skilt ut i det som den gang het Norse avdeling Tau og er i dag kjent som High Speed Machining.
Da de andre grunderene kom ifra Strandalandet ble det etter hvert naturlig og se etter en lokasjon som var nærmere hjemplassene deres. Det ble kjøpt tomt i Nordmarka Industriområde på Tau i 2009 og i 2010 flyttet HSM inn i nytt bygg til her samtidig som det ble endret navn ifra Norse avd Tau til High Speed Machining. Alle maskiner ble da flyttet med i tillegg til at det ble investert i nye maskiner. HSM har siden den gang vokst jevnt og trutt.
Da Norse gikk inn i NOV konsernet og ble til Tuboscope Machining Services i 2019 trakk de seg ut av eiersiden til HSM og det ble bestemt å fusjonere sammen med Kentech Maching AS. Kentech Machining og HSM hadde fra oppstarten av Kentech svært tette bånd med store likheter i eierstruktur og samme daglig leder. Dette var 2 selskaper som utfylte hverandre bra med tanke på maskinpark og kompetanse og siden eierstrukturen var relativt lik ble det besluttet å slå disse selskapene sammen for å effektivisere og strømlinjeforme driften. Det ble i den forbindelse bygget en ekstra verkstedhall i 2020 som Kentech sine maskiner og noen nye maskiner ble satt inn i.
HSM har i dag fortsatt godt samarbeid med Tuboscope og de er en av våre større kunder samtidig som vi får utført lisensgjenging hos dem.
Vi ønsker å produsere deler mest mulig effektivt og økonomisk for våre kunder og vi vil være den foretrukne partner for deres maskineringsbehov. Vi er løsningsorienterte når det oppstår utfordringer og har stor faglig tyngde for å løse disse på best mulig måte for våre kunder. Vi har høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen og har hyppige sammenkomster for å holde trivselen på topp. Dette bidrar til at vi har ansatte som er motiverte og står på for sammen å finne beste løsningen.