Tjenester

Tjenester

Vi er primært en bedrift som leverer maskinerte komponenter med størrelse fra små komponenter du holder i hånden til deler med 5 meter lengde og vekt inntil 5 tonn.
Vi har også gode samarbeidspartnere for å kunne tilby komplette leveranser der blant annet disse tjenestene er inkludert:

Testing og montering:

Vi har sett et stadig større behov fra våre kunder om å motta ferdig monterte og testede produkter og det er noe vi har begynt å gjøre mer av for å gjøre ting enklere for våre kunder. Vi kan da stå for å montere sammen komponentene vi har maskinert, kjøpe inn evt andre deler som behøves, montere sammen og utføre funksjons- og trykktesting etter ønske.

Sveising:

Vi tilbyr konstruksjoner som er sveiset og etterpå maskinert etter de krav og prosedyrer som kreves. Det innebærer også inspeksjon av sveis og metaller i form av NDT, penetrant, MPI og andre krav kunden måtte ha. I forbindelse med dette er det også av og til behov for varmebehandling eller spenningsgløding og det er også noe vi kan ordne.

Vann/Plasma/Gasskjæring:

Vi har flere gode lokale leverandører som vi samarbeider med på dette feltet om det bare skal være å få skjært ut emner eller skjære ut ferdige deler. Ofte tilbyr vi pakker der dette kombineres med maskinering etter skjæring. Da sikrer vi at vi får best mulig kostnadsbilde for våre kunder.

Overflatebehandling:

Vi er kjent med de fleste typer overflatebehandling og har mange komponenter vi produserer som har behov for dette og vi tilbyr derfor å kunne levere med dette inkludert om det er ønskelig.

Design:

Her har vi kompetanse selv på mindre prosjekter som ikke er for ressurskrevende. Dette kan være å måle opp, tegne og produsere deler det ikke finnes tegninger på, men kun en fysisk del som skal erstattes. Vi har også CMM (CNC styrt koordinatmålemaskin) for å kunne måle opp deler nøyaktig.